Advanced search

Project: Staltechnieken en managementtools voor de reductie van geur-en fijn stofemissies in de Vlaamse varkenshouderij - BLES Beheersen Luchtkwaliteit en Emissies bij Stalsystemen

2014-01-01 – 2017-12-31

Abstract

Het project wil oplossingen aanreiken door het ontwikkelen, beschikbaar stellen en ingang doen vinden van passende staltechnieken en managementtools voor de reductie van geur- en fijn stofemissies uit zowel bestaande als nieuwe stallen. Hiervoor wordt ingezet op ventilatietechnieken als belangrijkste preventiee maatregel technieken voor luchtbehandeling als noodzakelijke end-of-pipe oplossing en technieken voor luchtgeleiding buiten de stal als belangrijk deel van de oplossing voor de Vlaamse situatie. De stal van de toekomst heeft nood aan innovatieve, betaalbare en gemakkelijk te implementeren techniekcombinaties voor emissiereductie van geur, fijn stof en ammoniak. Deze vernieuwende aanpak vanuit techniekcombinaties uit zich ook bij de ontwikkeling van end-of-pipe technieken die nu worden gezien als integrale onderdelen van een stalconcept, eerder dan pure 'add-on' systemen.