Advanced search

Project: AMoCAD: Aandrijfselectie voor Motion applicaties met behulp van CAD tools

2015-10-01 – 2017-09-30

Abstract

Men wil in dit PROJECT een methodiek uitwerken voor het ontwerpen van een aandrijflijn voor motion applicaties waarbij optimaal gebruik gemaakt wordt van de recente innovaties op het vlak van CAD software. De kostprijs, de nauwkeurigheid, het energieverbruik en de productiviteit van een machine staat of valt veelal met een optimaal ontwerp en afregeling van de aandrijving. Recente ontwikkelingen in de CAD wereld maken het nu mogelijk om via motion simulaties deze optimalisatiestappen virtueel en dus in ontwerpfase door te voeren. Daardoor kan de ontwerptijd en kost sterk gereduceerd worden.

Show Sort by