Advanced search

Project: PREVEND: Cognitieve controle training om terugkerende depressie te voorkomen

2015-12-01 – 2020-02-29

Abstract

Doel van het PrevenD project is om een cognitieve controle training te ontwikkelen om heroptredende depressie te voorkomen. Op basis van een iteratief, gebruiksvriendelijk ontwikkelingsproces dat door een aantal validatiestudies bijgestuurd wordt, zal een computergestuurde cognitieve controle trainingsgame ontwikkeld worden die gevalideerd wordt binnen een voorheen depressieve populatie. Daarbij wordt reeds voorzien in een luik voor clinici zodat de stap naar toekomstige implementatie van de tool in de klinische praktijk klein is. Toevoeging hiervan aan bestaande behandelingen laat toe om de effectiviteit van behandelingen in preventie van heroptredende depressie te bevorderen.