Advanced search

Project: ASH-CEM: Nieuwe Cement en bouwmaterialen uit assen

2016-01-01 – 2019-09-30

Abstract

ASH-CEM richt zich op de ontwikkeling van een nieuw type binder, zowel cement als carbonatatie gebaseerd, door gebruik te maken van behandelde MSWI verbrandingsassen (MSWI: Municipal Solid Waste Incinerators -vast gemeentelijk/stedelijk afval verbrandingsinstallaties). Deze binders mikken enerzijds op prefab of stortklaar beton voor structurele toepassingen in gewapend beton indien op basis van cement, en anderzijds op aardvochtig persbeton toepassingen (straatstenen, boordstenen, enz) indien op basis van carbonatatie.

Show Sort by