Advanced search

Project: Civiele maatschappij Innovatie in Vlaanderen - het onderzoeken en ontwerpen van nieuwe modellen van sociaal - CSI-Vlaanderen

2016-01-01 – 2019-12-31

Abstract

De algemene wetenschappelijke hoofddoelstellingen zijn
1) het in kaart brengen van de veranderende omgeving waarin middenveldorganisaties (CSO's civil society organisations) functioneren;
2) het analyseren en evalueren van de impact van deze veranderingen op drie niveaus: de relatie cso-burger, de relatie cso-overheid, en het interne functioneren van CSO's;
3) het identificeren en analyseren van innoverene praktijken van dienstverlening en politiek werk.