Advanced search

Project: Onderzoeksprogramma Artificiële Intelligentie - 2023

2023-01-01 – 2023-12-31

Abstract

We zijn er ons niet altijd van bewust, maar artificiële intelligentie (AI) dringt stilaan door in alle domeinen van ons leven en onze economie. Hoe moeten we daarmee omgaan? Vijf Vlaamse universiteiten en vijf Vlaamse onderzoeksinstellingen – KU Leuven, Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent, Universiteit Hasselt, Vrije Universiteit Brussel, Flanders Make, Sirris, VIB, VITO en imec – vormen een consortium voor strategisch basisonderzoek in AI. Het Vlaams AI Onderzoeksprogramma wordt gefinancierd door het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie. Het maakt deel uit van een bredere beleidsagenda die ook het gebruik van AI door bedrijven en organisaties stimuleert, en die inzet op bewustwording, opleiding en ethische omkadering.

Show Sort by