Advanced search

Project: Ontwikkeling en realisatie van een reizende tentoonstelling over 20 jaar Open Oproep

2018-10-01 – 2020-12-31

Abstract

Onderzoek, tentoonstellingsontwikkeling en -productie van de reizende tentoonstelling 'Open Oproep, 20 jaar architectuur in publieke opdracht'.

Onderzoek naar de eigenheid, inzet, en output van 20 jaar Open Oproep, het selectie- en gunningsinstrument van de Vlaams Bouwmeester om publieke opdrachtgevers te ondersteunen bij het realiseren van architectuurkwaliteit.
De eerste twee haltes waren Vandenhove Centrum voor Architectuur en Kunst (UGent), 20.09-31.10.2019, en Atelier Bouwmeester (Brussel), 20.11-20.12.2019. Herneming van de tentoonstelling bij de derde, vierde, en vijfde haltes in Z33, Hasselt (30.08-11.10.2020); Budafabriek; Kortrijk (22.10-20.11.2020); Kapel Romaanse Poort, Leuven (01.12.2020-30.01.2021)

Onderzoek door Maarten Liefooghe en Maarten Van Den Driessche ism Pieter-Jan Cierkens (voor 'Archief' case-studies), Ester Goris en Malgorzata Olchowska (voor Panorama installatie), Joris Kerremans, Toon Verdonck en Louis Seynaeve (voor Wunderkammer installatie).