Advanced search

Project: Onderzoek naar het verbeteren van het welzijn van paarden in manèges en pensionstallen

2017-03-01 – 2018-05-30

Abstract
Het doel van het huidige project is om het Nederlandse KPW-model (Keurmerk PaardenWelzijn) af te toetsen aan de Vlaamse context. Daarbij wordt enerzijds de kennis over het welzijn van paarden en de mogelijkheden deze te verbeteren bij eigenaars/bedrijfsleiders van manege en pensionstallen vergroot en worden anderzijds, in het kader van een aantal demoprojecten de knelpunten benoemd en handvaten geboden om verbeteringen aan te brengen.