Advanced search

Project: Valorisatie intersekse onderzoek: informatiebrochure over intersekse/dsd voor ouders en jongeren & verderzetting klankbordgroepen

2018-08-01 – 2019-01-31

Abstract

Intersekse/DSD (differences of sex development) is een parapluterm voor diverse aangeboren condities, waarbij de blologische ontwikkeling van het geslacht verschilt van wat medid over het algemeen onder 'man' of'vrouw' verstaan (van Lisdonk, 2014: 10). Belangenorganisaties stellen vaak dat binair denken over sekse en de maatschappelijke onbekendheid van intersekse/DSD leidt tot een gebrek aan kennis en openheid in de samenleving, stigma, schaamte, en soms niet-medisch noodzakelijke behandeling (NNID, 2013; Mensenrechtencommissaris Raad van Europa, 2015; Human Rights Watch, 2017). Het is onbekend of ouders van een kind met intersekse/DSD en volwassen ervaringsdeskundigen dat ook zo ervaren en wat voor hen de consequenties zijn. Waar lopen mensen tegenaan in contact met zorgprofessionals, met partners, vrienden, op school en in andere sociale contexten, en welke ondersteuningsbehoefte en –ervaring hebben ze? Zoeken ze contact met lotgenoten en wat levert dat hen op? Wat zijn hun ervaringen met eventuele gespecialiseerde medische zorg, behandeling en/of psychologische begeleiding, kwesties van openheid van informatie, betrokkenheid van de ouders en het kind/adolescent in beslissingen over behandeling en de timing daarvan?