Advanced search

Project: WELLTRANS 1: welzijn bij transport van pluimvee

2013-02-01 – 2017-01-31

Abstract

De onderzoeksvragen zijn de volgende:
- Welke combinatie van parameters zijn geschikt om opgenomen te worden in een uitgebreid of afgeslankt protocol om het welzijn van vleeskippen bij transport naar het slachthuis te evalueren?
- Hoe kunnen de resultaten van deze afzonderlijke parameters geïntegreerd worden tot een algemene score voor de diervriendelijkheid van het transport?
- Hoe kunnen deze protocols optimaal afgeslankt worden om grootschalige toepassing in de praktijk te bewerkstelligen
- Hoe gebeurt het inladen, transporteren en uitladen van eendagskuikens en vleeskippen in België en wat zijn de knelpunten op het gebied van dierenwelzijn?
- Wat zijn de haalbaarheid. knelpunten en kosten-baten van het toepassen van de volledige en afgeslankte welzijnsevaluatieprotocols onder praktijkomstandigheden?
- Wat zijn de risicofactoren tijdens laden, transporteren en lossen voor het welzijn van vleeskippen?
- Hebben dierenwelzijn en andere omstandigheden bij het transport een invloed op de vleeskwaliteit en het slachtrendement?
- Hoe effectief zijn veelbelovende remediërende acties tegen voorname welzijnsproblemen tijdens transport van eendagskuikens en vleeskippen. en wat zijn hun gevolgen voor productieparameters?
_ Wegen de baten van het implementeren van deze remediërende acties op tegen de kosten?