Advanced search

Project: Onderzoek naar de Religieuze Andere: Jainisme legitimeert zichzelf in de Dharmaparīkṣās

2016-10-01 – 2021-09-30

Abstract

Het voorgesteld onderzoek zal delen van de oppositionele geschiedenis van de Jain gemeenschap verhelderen door in de Dharmaparīkṣās, narratieve teksten geschreven vanaf de tiende eeuw, te bestuderen hoe de Jains hun anderen, namelijk de Brahmanen, karakteriseerden. Gebruik makend van alteriteitstheorieën als analytisch kader zullen deze teksten diachronisch en in vergelijking met historische informatie over de Jains bestudeerd worden.