Ghent University Academic Bibliography

Advanced

FAQ


Wat is de Academische Bibliografie?


Classificatie


Invoeren van gegevens


Affiliatie


Web of Science (WoS)


Full text opladen


Invoerproblemen


Wat is OpenAIRE?

Nuttige documenten en links

Ik vind geen antwoord in deze FAQ. Wat doe ik?


Wat is de Academische Bibliografie?


Wat is Biblio?

Academische bibliografie & institutioneel archief:

top

Waarom moet ik mijn publicaties in Biblio invoeren?

top

Wie zijn we?

De Universiteitsbibliotheek beheert Biblio. Het biblio-team bestaat uit een coördinator, 2 reviewers die de ingevoerde gegevens bibliografisch controleren, en een IT-team dat continu de gebruiksvriendelijkheid probeert te verhogen. Hun contactgegevens vindt u hier.

top

Hoe kan ik mijn publicatielijst gebruiken?

De publicatielijst kan geëxporteerd worden. Selecteer de gewenste records in Biblio en exporteer naar Endnote, Reference Manager, Bibtex of Excel. Van daaruit kunnen deze gegevens verder bewerkt worden.

top

Waar vind ik een publicatielijst van een bepaalde onderzoeker/faculteit/vakgroep?

top

Is de publicatielijst die ik vind op het internet actueel?

Zodra een record ingevoerd werd en publiek werd gezet door de reviewer, is het beschikbaar in de publicatielijst. Het publiek zetten van een record kan enkele dagen tot enkele weken duren, afhankelijk van de hoeveelheid records die worden ingevoerd.

top

Welke gegevens kan ik halen uit Biblio?

top


Classificatie


Onder welke classificatie valt mijn publicatie?

top

Waarom heeft de reviewer de classificatie van mijn publicatie veranderd?

top


Invoeren van gegevens


Hoe voer ik een publicatie in?

U kan importeren uit WoS of handmatig gegevens invoeren. De import van WoS-records is de meest veilige manier, omdat daardoor alle noodzakelijke gegevens in de juiste velden worden ingebracht (waaronder de ISI-indicatoren nodig voor de erkenning van A1/P1-status van artikels).

top

Welke velden moet ik invullen?

Vul steeds zoveel mogelijk gegevens in! De velden met een sterretje zijn verplicht. Een aantal andere velden zijn noodzakelijk voor de tellingen (maar kunnen technisch gezien niet verplicht gemaakt worden):

Algemeen:

Tijdschriftartikel:

Conferentiebijdrage/abstract:

Boek:

top

Ik wil een ISSN- of ISBN-nummer toevoegen aan een record. Waar kan ik die gegevens vinden?

Meerdere ISSN en ISBN nummers kunt u toevoegen via het groene plusknopje (in het invulformulier in Biblio).

top

Kan ik een record nog aanpassen na goedkeuring?

Eens een record is goedgekeurd, kunt u het record niet meer wijzigen.

top

In welke formaten kan ik digitale documenten uploaden naar Biblio?

De UGent geeft de voorkeur aan pdf-formaat (beperkt in grootte en niet te wijzigen). Via een conversieprogramma kunt u een ander formaat in pdf omzetten

De maximum grootte van een pdf is 128 MB. Indien u grotere bestanden wenst op te laden, contacteer biblio@UGent.be

top


Affiliatie


Wanneer moet ik bij 'auteur' het vakje 'UGent' aanvinken?

! Let erop alle UGent auteurs aan te vinken, ook als die tot een andere vakgroep behoren ! Als u dit niet doet, wordt de publicatie niet aan het profiel van die auteur gelinkt.

top

Wanneer wordt een publicatie erkend als UGent publicatie?

De affiliatie met UGent moet vermeld worden in de publicatie zelf en moet één van de volgende termen bevatten: 'UGent', 'Universiteit Gent', 'Ghent University', 'UZ Gent', 'Ghent University Hospital', 'Ghent University, Campus Kortrijk', 'Universiteit Gent, Campus Kortrijk', 'UGent, Campus Kortrijk' en 'Ghent University Global Campus, Songdo'. Zonder deze vermelding kan de publicatie niet aan UGent gelinkt worden, en dus ook niet worden meegeteld voor de BOF-verdeelsleutel.

top

Waarom moet ik vakgroepen -departments- toevoegen aan het Biblio-record, en welke?

Duid al de UGent vakgroepen aan die in de publicatie vermeld staan! Dat is belangrijk voor de interne verdeling van onderzoeksbudgetten. Dat wordt deels berekend aan de hand van het aantal publicaties per vakgroep.

top

Ik wil een UGent auteur aanduiden die nog niet/niet meer in de actuele UGent auteurslijst staat. Hoe doe ik dit?

Laat het vakje 'UGent?' naast de auteursnaam aangevinkt staan. Op die manier verschijnt het UGent-logo toch naast de naam van de auteur, wanneer men het record opzoekt.

top

Ik wil een publicatie invoeren van een auteur die op het tijdstip van publicatie niet aan de UGent verbonden was. Hoe doe ik dit?

Duid bij de auteursnaam 'UGent' aan en klik op 'Confirm author' om het record te linken aan de publicatielijst van de auteur. Enkel indien geen van de co-auteurs op dat moment aan de UGent verbonden was: onder 'Department' selecteert u de huidige vakgroep voor die auteur; ook vinkt u 'Published while none of the authors are employed at UGent' aan. In het record wordt dan aangeduid dat het hier om een 'Not UGent publication' gaat. Indien er wel een UGent-onderzoeker co-auteur was voor die publicatie: bevestig ook die UGent-auteur en selecteert onder 'Department' enkel de UGent-vakgroep(-en) die in de affiliatielijst van de publicatie is (zijn) vermeld.

top


Web of Science (WoS)


Hoe kan ik uit WoS importeren?

Volg stap voor stap deze handleiding.

top

Mijn A1-publicatie werd net gepubliceerd, maar er is geen record beschikbaar in WoS. Wat kan ik doen?

Controleer of het tijdschrift opgenomen werd in de meest recente WoS Master Journal List. Vindt u het tijdschrift hier niet terug, dan werd het tijdschrift niet meer opgenomen in WoS. Als u het tijdschrift hier wel in terugvindt, dan betekent het dat WoS een kleine vertraging heeft opgelopen. De meest efficiënte manier is dan om te wachten tot het record in WoS verschijnt en de gegevens te importeren in Biblio. Wilt u dat de publicatie toch al in uw bibliografie verschijnt, dan kunt u ze handmatig invoeren. Bedenk hierbij wel dat dit meer tijdrovend is, en de kans op fouten vergroot.
Breng ons op de hoogte als de publicatie in WoS verschijnt.

top

Na enkele maanden is mijn record nog steeds niet in WoS beschikbaar. Wat kan ik doen?

Controleer of het tijdschrift opgenomen werd in de meest recente WoS Master Journal List. Als u het tijdschrift hierin terugvindt, betekent het dat WoS een grote vertraging heeft opgelopen. Om het proces te bespoedigen, contacteert u de support van Thomson Reuters.
Breng ons op de hoogte als de publicatie in WoS verschijnt.
Let op: het komt voor dat een tijdschrift dat nu in WoS opgenomen is, nog niet opgenomen was ten tijde van publicatie. Ook komt het voor dat een tijdschrift dat eerder in WoS opgenomen was, niet meer in WoS zit.

top

Ik heb een fout ontdekt in de WoS databank. Wat moet ik doen?

Indien u een fout ontdekt in de WoS databank (documenttype, auteursnaam, verkeerd vertaalde titels, enz.), gelieve zich te wenden tot de support van Thomson Reuters. Breng ons op de hoogte van de eventuele wijziging.

top

Mijn conferentiebijdrage is gepubliceerd in een proceedingsbundel die ik terugvind in WoS, maar mijn bijdrage en het volume/issue vind ik er niet in terug. Wat is er aan de hand?

Soms gebeurt het dat een bepaalde proceedingsbundel wel in WoS zit, maar dat een bepaalde jaargang niet wordt opgenomen. Die beslissing ligt bij WoS. Voor vragen hierover contacteert u de support van Thomson Reuters. Wij kunnen niet anders dan uw publicatie voorlopig als C1 te klasseren. Breng ons op de hoogte als de publicatie in Wos verschijnt.

top


Full text opladen


Waarom moet ik mijn full text opladen?

De UGent heeft een deponeringsmandaat (Immediate deposit/Optional access) ingevoerd. Meer informatie hierover vindt u hier.

top

Van welke publicaties moet ik de full text opladen?

Een antwoord op deze vraag vindt u hier.

top

Welke versie archiveer ik in Biblio?

Een antwoord op deze vraag vindt u hier.

top

Mag ik een scan van mijn publicatie in Biblio opladen?

Gelieve zo weinig mogelijk zelf ingescande teksten op te laden. Dit is niet alleen tijdrovend, deze bestanden zijn bovendien erg groot, de kwaliteit is niet altijd optimaal en zijn bijna altijd in strijd met het copyright.

top


Invoerproblemen


Mijn publicatie is ingevoerd, maar verschijnt niet in mijn publicatielijst. Hoe komt dit?

top

Mijn publicatie is ingevoerd, maar verschijnt niet in mijn publicatielijst. Wat moet ik doen?

Voer het record niet opnieuw in, maar geef ons een seintje via biblio@ugent.be.

top

Eenzelfde publicatie komt twee keer voor in mijn publicatielijst ('een dubbel'). Hoe komt dit?

Een collega of co-auteur had uw publicatie al ingevoerd.

top

Hoe kan ik 'dubbels' in mijn publicatielijst vermijden?

Controleer voor u invoert of het record al in de Biblio-databank aanwezig is via een zoekactie op titel(woorden) in het veld 'Title' bij 'Search all records' (niet 'Search my records'). Gebruik een zo eenvoudig mogelijke zoekopdracht, d.w.z. woorden zonder speciale karakters, koppeltekens, apostrof, aanhalingstekens,...

top


Wat is OpenAIRE?


De Europese Commissie (EC) en de European Research Council (ERC) stimuleren het ontsluiten van wetenschappelijke publicaties in Open Access. Onderzoekers die (bepaalde) projectfondsen ontvangen van de ERC of de EC moeten publicaties resulterend uit het project, indien mogelijk, in Open Access beschikbaar te stellen.

OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe) is het FP7-project dat onderzoekers ondersteunt in het vervullen van deze verplichting. De Universiteitsbibliotheek is partner.

Concreet:

toptop


Ik vind geen antwoord in deze FAQ. Wat doe ik?


top