Open Access

English version

Wat is Open Access?

Een Open Access publicatie is -onmiddellijk en kosteloos- online beschikbaar om te lezen, downloaden, kopiëren, verspreiden, printen of doorzoeken. De kwaliteit van het werk blijft echter gegarandeerd.

Je kan je werk in Open Access beschikbaar maken op twee manieren:

Wil je meer weten over Open Access, bezoek dan de Belgische Open Access site openaccess.be

top

Waarom je werk in Open Access beschikbaar maken?

top

UGent steunt Open Access inititatieven

Voor UGent is open access (en breder, open science) een belangrijke troef in de verspreiding van wetenschappelijke informatie. Daarom steunt ze ook verschillende initiatieven die de vrije toegang bevorderen.

OA infrastructuur

Niet alleen is er Biblio, de academische bibliografie om UGent-publicaties meer zichtbaarheid te geven, UGent steunt ook ArXiv, de open access preprint server voor onder meer fysica en wiskunde.

Daarnaast is UGent een partner in OpenAIRE. Deze service verbindt honderden Europese open access-databanken, linkt publicaties met data en projectinformatie en verrijkt de informatie op allerlei manieren. Zodoende biedt OpenAIRE Europees onderzoek in één portaal aan.

OA publishing

UGent is een lidmaatschap aangegaan bij verschillende open access-uitgevers:

OA organisaties

Om open access / open science te bevorderen, zowel beleidsmatig als praktijkgericht en technisch, is samenwerking belangrijk. Daarom steunt UGent ook twee open access-organisaties:

top

Betrouwbaarheid Open Access Journals (predatory journals)

Peer reviewed Open Access Journals zijn op zich even betrouwbaar als klassieke, toll-access journals. Er zijn inmiddels echter zoveel wetenschappelijke tijdschriften dat waakzaamheid voor kwaliteit geboden is. Het “gold road” model vergroot jammer genoeg de kans op corruptie en misbruik bij online uitgevers. Er zijn diverse meldingen van zowel tijdschriften als uitgeverijen die enkel uit zijn op het geld van auteurs en geen ambitie hebben om het wetenschappelijke werk aan degelijke peer review te onderwerpen, om de wetenschappelijke integriteit van de publicaties te bewaken of om dit werk via gepaste kanalen te verspreiden.

Een betrouwbare lijst van Open Access Journals is de Directory of Open Access journals, DOAJ. Daarnaast wordt elk jaar door Scholarly Open Access een lijst opgemaakt van onbetrouwbare uitgevers en tijdschriften. De UGent beveelt aan dat onderzoekers niet ingaan op verzoeken van deze organisaties om bij hen te publiceren, te reviewen of te adverteren. Ook bij evaluaties van cv’s wordt aanbevolen om publicaties bij deze uitgevers of tijdschriften aan extra kwaliteitscontrole te onderwerpen. Op deze manier kunnen de degelijke Open Access tijdschriften duidelijk worden onderscheiden van de twijfelachtige gevallen.

Er zijn nog steeds vele andere kwaliteitsvolle Open Access tijdschriften voor wetenschappers, inclusief tijdschriften die geen auteursbijdrage vragen. Maar liefst 175 ervan bevinden zich ook in het eerste kwartiel van de JCR-score. U kunt de lijst ervan raadplegen op de UGent website.

top

Het UGent deponeringsmandaat

Wat?

De UGent heeft een ID/OA mandaat (immediate deposit/optional open access) voor publicaties met publicatiedatum 2010 of later: Enkel publicaties met bijgevoegde elektronische full text kunnen worden opgenomen in biblio.

Lees de beslissing van de Raad van Bestuur (09/11/2012) en het volledige mandaat (09/11/2012).

Immediate deposit:

Optional access:

De UGent staat niet alleen met deze aanpak:

Heel wat universiteiten en fondsverleners hebben een soortgelijk mandaat. Om er maar enkele te noemen:

top

Hoe?

Zodra u uw publicatie registreert in Biblio en er een full text bij oplaadt, voldoet u aan het mandaat.

Welke publicaties?

top

Wanneer opladen?

top

Waarom?

top


Archiveren in biblio


Welke versie archiveer ik in Biblio?

TIP: Laad zeker de auteursversie (postprint) op. Vaak laten uitgevers toe om die in Open Access te zetten. Het beste is om zowel postprint als uitgeversversie op te laden.

Auteursversie "postprint":

Uitgeversversie:

Andere versies:

top

Hoe weet ik of mijn publicatie in Open Access mag worden ontsloten?

top

Hoe behoud ik mijn rechten?

De UGent moedigt haar onderzoekers sterk aan om hun auteursrechten te behouden. Vaak worden de rechten immers automatisch afgestaan aan de uitgever.

Deze formulieren kunnen u helpen de uitgever te verzoeken de rechten te behouden:

top

Wat als de uitgever niet toestaat om mijn tekst te deponeren?

top

TIPS:

top